pl

Zapewnienie

bezpieczeństwa zdrowotnego

 żywności 

Standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej dla producentów rolnych.

WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SPÓŁKA Z O.O  

WIERZBIE 31 62-610 SOMPOLNO, woj. Wielkopolskie tel. 63 220-52-27 fax. 63 220-52-24

NIP: 665-297-26-37 REGON: 301745537 KRS: 0000386714

  1. pl
  2. en

wielkopolska grupa producentów owoców

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu kontaktowym jest Wielkopolska Grupa Producentów Owoców Fructis sp. z o.o., z siedzibą w Wierzbie 31, 62-610 Sompolno 

czytaj wjecej

schowaj

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych (dane kontaktowe e-mail: lbaranowska.fructis@op.pl).Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z prowadzoną korespondencją, ewentualnie dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*) polegających na dbaniu o swoje interesy. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych osobowych jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia korespondencji. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, kurierskich (w zakresie korespondencji listownej pocztą tradycyjną) oraz podmiotom, z którymi Fructis sp. zo.o. zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie hostingu poczty, serwisu programów komputerowych czy obsługi IT. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne, aby można było odpisać na przesłaną korespondencję. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie nadesłane pytania.

Główna Księgowa 

Lidia Baranowska

+ 48 728 -844-451 

Prokurent 

Błażej Sarnowski

+ 48 604-971-699

Prezes Zarządu 

Andrzej Sarnowski 

+ 48 609-600-644

Skup owoców

+ 48 881 953 331

email: magazyn.fructis@op.pl

tel. 63 220-52-27

 

fax. 63 220-52-24

 

email: wgpo.fructis@op.pl

WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SPÓŁKA Z O.O.

 

WIERZBIE 31 62-610 SOMPOLNO,

Powiat Koniński, Wielkopolska

Twój e-mail
Imię i Nazwisko
Treść wiadomości
Twój Telefon
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!