Inwestycje Grupy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, co pozwala na dostosowanie jakości produktu do najwyższych norm istniejących w Państwach Unii Europejskiej.

 

 

 Wielkopolska Grupa Producentów Owoców Fructis Sp. z o.o. powstała w dniu 11.05.2011r poprzez podpisanie Aktu Notarialnego powołującego Spółkę spełniającą określone w stosownych dokumentach krajowych i wspólnotowych warunki funkcjonowania Grup Producentów – kopia aktu notarialnego została złożona do ARiMR.

 

 W dniu 20.05.2011 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu,  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386714.

 

 Rok 2011 jest pierwszym rokiem działalności Spółki zrzeszającej 5 producentów owoców. Produkowane są owoce: jabłka, gruszki, wiśnie, śliwki i aronie.

W roku poprzedzającym złożenie wniosku o wstępne uznanie grupy (01.01.2010-31.12.2010) wartość produktów wytworzonych przez członków Grupy wynosiła 1 458 540,00 złotych, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31.12.2009 czyli z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego początek okresu referencyjnego, wynoszącego 4,1045 PLN, kwota ta przewyższa równowartość w walucie polskiej 50 000 EURO (wynosi 355 351,44 EURO). Jest to spełnienie wymogu wstępnego uznania w odniesieniu do minimalnej wielkości produkcji towarowej, określonego w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 5 z 2009 roku, poz.27).

 

 Jednocześnie powyższa wartość sprzedaży jest spełnieniem wymogu uznania, w tym zakresie, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia na równowartość w walucie polskiej 100 000 Euro. Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 005 000 zł - wpłacony w całości.

 WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SPÓŁKA Z O.O.  to firma składająca się z sześciu członków będących sadownikami z wieloletnią tradycją. Początki produkcji owoców naszych członków sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo – z racji niewielkich rozmiarów gospodarstw - uprawy wykorzystywane były głównie do potrzeb własnych, a tylko niewielkie ilości trafiały na bazary i rynki pobliskiego miasta.

 

Członkowie Grupy mieli śmiałe plany, które realizowali krok po kroku. W miarę możliwości skupowali ziemie otaczających ich gospodarstw i poszerzali skalę swoich działalności. Rozpoczęli współpracę z zakładami przetwórstwa owoców, co pozwoliło na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. W miarę rozwoju swoich gospodarstw obecni członkowie grupy postanowili połaczyć swoje siły wytwórcze i stworzyć jeden podmiot reprezentujący wszystkich jego członków i koncentrując możliwości produkcyjne swoich gospodarstw w celu otrzymania jednakowej - najwyższej jakości produktu oraz wyższej konkurencyjności na rynku lokalnym i nie tylko.

 

W takim właśnie kształcie WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SPÓŁKA Z O.O. funkcjonuje obecnie. Nie spoczęliśmy jednak na laurach. Bezustannie przeprowadzamy monitoring jakości naszej produkcji, wprowadzamy usprawnienia techniczne i mamy zamiar być obecni na największych targach rolniczych prezentując nasze wyroby, a także poszukując nowych, ekologicznych rozwiązań, które możemy wdrożyć dla większej satysfakcji naszych klientów. 

 

 Aktualnie dokończyliśmy budowę nowej siedziby firmy oraz tworzenia najnowocześniejszych możliwości przechowania wyprodukonwaych produktów oraz przygotowania ich do sprzedaży wykorzystując najnowsze możliwości techniczne. 

WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SPÓŁKA Z O.O  

WIERZBIE 31 62-610 SOMPOLNO, woj. Wielkopolskie tel. 63 220-52-27 fax. 63 220-52-24

NIP: 665-297-26-37 REGON: 301745537 KRS: 0000386714

Standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej dla producentów rolnych. 

Zapewnienie

bezpieczeństwa zdrowotnego

 żywności 

pl

en

de

wielkopolska grupa producentów owoców

  1. pl
  2. en
  3. de